CESTA K TVORBĚ NÁVRHU ZAHRADY V KOSTCE

1. Úvodní komunikace – šetření (u Vás na zahradě či “na dálku”), včetně upřesnění Vašich představ a požadavků

Před samotným zpracováním návrhu mezi námi proběhne vzájemná úvodní komunikace – šetření – které může mít charakter:

  • setkání přímou u Vás, jste-li z okolí či
  • šetření “na dálku” u vzdálenějších klientů.

Součástí je předložení návrhu ceny za zpracování návrhu zahrady a po Vašem odsouhlasení úhrada stanovené zálohy.

2. Předání podkladových materiálů potřebných pro zpracování projektu

V případě odsouhlasení budoucí spolupráce je součástí úvodního šetření i předání podkladových materiálů, zejména půjde o tyto informace:

  • rozměry a tvar zahrady (v případě existence digitálního katastru parcely převádím automaticky ZDARMA přesné hranice parcely do projektu),
  • informace o přípojkách, nadzemních a podzemních stavbách či dalších možných omezeních (omezení vyplývající z požadavků stavebního aj. úřadů uvedených ve stavebním povolení ap., zvířata, plánované budoucí záměry stavebního rázu ap.)

3. Zaměření pozemku a staveb, případně sítí a dalších omezujících prvků a zaměření a určení stávajících dřevin a trvalek

V rámci úvodního šetření dojde rovněž k zaměření zahrady vč. staveb, sítí a dalších omezujících prvků a zaměření a určení stávajících dřevin a trvalek.

4. Fotodokumentace a videozáznam Vaší zahrady

Během úvodní schůzky pořídím i fotodokumentaci a zpravidla i videozáznam z návštěvy Vaší zahrady.

5. Náhledy Vaší nové zahrady ve 2D a 3D grafice – zpracování osazovacího plánu, včetně detailního seznamu rostlin a prvků zahradní architektury

Po odsouhlasení ceny a rozsahu prací, předání podkladových materiálů, provedeném měření a fotografování zahrady a zaplacení zálohy si vezmu potřebný čas pro zpracování návrhu zahrady (zpravidla 14 dnů) a budu snažit překvapit dobrým nápadem.

V prvé fázi půjde o návrh celkové situace – tedy návrh členění zahrady se zohledněním stávajících či budoucích zahradních prvků. Budete mít představu o tom, ve kterých místech se projdete po trávníku a kde se budou rozprostírat záhony, kde jednou vyroste solitérní strom či kde bude umístěn kompostér či jak bude řešen svahovitý terén, zda a kudy povedou zahradní cestičky a kde vznikne prostor pro pěstování bylinek, rajčat, ovocné zahrady… Zkrátka si uděláte hrubou představu o tom, jak Vaše představa bude v budoucnu vypadat.

Po odsouhlasení návrhu celkové situace do něj začnu „sázet“ konkrétní rostliny. Výsledkem bude konkrétní návrh osázení navržených záhonů a následovat bude první schůzka nad navrženou koncepcí zahrady. Zde se dozvíte vše o možnostech Vašeho pozemku a Vaše zadání se promítne v konkrétním návrhu.

Výsledkem první schůzky je rozbor toho, jak zahrada a vše v ní bude vypadat a hlavně jak zahrada bude fungovat. Na obrázcích vám ukáži, jak vybrané rostliny budou vypadat. Bonusem může být možnost vidět velkou část použitých rostlin naživo na mé vlastní zahradě. Po prezentaci prvního návrhu zahrady na základě Vaší zpětné vazby případně upravím vše potřebné.

6. Předání finálního návrhu zahrady vč. legendy a podrobné textové zprávy zahrnující detailnější popis použitých rostlin s bližšími informacemi k jejich péči

Po odsouhlasení a případném zapracování připomínek k prvnímu návrhu zahrady bude následovat předání finálně zpracovaného návrhu zahrady se všemi jeho náležitostmi. 


Share This: