Předzahrádka…

Předzahrádka…

Předzahrádka…

Předzahrádka…

… je pomyslnou vstupní bránou do naší zahrady, ale i domu a jakousi vizitkou ve zhmotněné podobě.

flowers-in-cottage-garden

Nač se při zvažování její budoucí podoby zaměřit, aby nás prezentovala našim návštěvám co nejlépe? O tom bude dnešních 5 tipů pro zakládání či proměnu předzahrádky.

 

  • Opakujte a pokud jde o šíři sortimentu, držte se známého „méně je někdy více“.
  • Pohrajte si s tvarem vstupní komunikace (chodníku, příjezdové cesty).
  • Plochu určenou k osázení volte úměrně velikosti domu.
  • Vyplňte prázdná místa.
  • Zapojte trvalky.

 

  1. Opakování

Opakováním stejného druhu rostlin v předzahrádce snáze vytvoříme rovnováhu a vyhneme se příliš velké roztříštěnosti výsadby jako celku. V závislosti na velikosti předzahrádky se jako ideální stav doporučuje výběr pěti až deseti druhů trvalek, tří až pět druhů keřů a jednoho až dvou druhů stromů.

daisies-1543690_960_720

Trvalky tedy nejenže vysazujeme ve skupinách o minimálně 3, ale lépe 5 a více kusech, ale současně zopakujeme v předzahrádce na různým místech několikrát. Podobně, i když v menším měřítku, by to mělo platit i u keřů či stromů.
Pitmedden_border

2. Tvar vstupního chodníčku či příjezdové cesty

Ne vždy je nutné upínat se na pravoúhlé tvary. Zakřivení chodníku či příjezdové cesty změkčí linie a přiláká větší zájem návštěvníka. Obecně nám táhlé oblouky (nikoli desetkrát zalomené kličky podobné těm, které známe z „hřbetu“ zmijí) pomáhají v zahradě vytvářet tolik žádaná zákoutí a s nimi vnášet do zahrady tajemství a touhu objevovat.front-door-1031731_960_720

V předzahrádce pak může být zakřivený tvar chodníku vítaným prvkem ozvláštňujícím vstupní část zahrady. Obloukovou linii chodníku můžeme ještě zdůraznit i vysazenými rostlinami např. hostami, bergéniemi či dalšími nižšími trvalkami či keříky (např. japonskými tavolníky či  dřišťálem jako na obrázku níže).161415487_5cd4df6e19_z

3. Velikost osázené plochy předzahrádky úměrné velikosti domu

Plocha určená k osázení by měla odpovídat úměrně velikosti domu, který obklopuje.

house-949265_960_720

Doporučuje se, aby hloubka záhonů představovala alespoň polovinu šířky domu. Díky tomu dosáhneme lépe dojmu, že je dům skutečně součástí zahrady a neční nepřirozeně do prostoru. Pokud nám to prostor umožní, měli bychom pracovat i s výškami a nezapomínat i na vyšší keře a stromy, které nám pomohou opticky vybalancovat velkou masu domu před námi.

4. Prázdná místa eliminujeme

Zásada, že předzahrádka je nedílnou součástí veřejné zeleně, znají a dodržují velmi úzkostlivě zejména zahraniční majitelé zahrad a zahrádek. Pověstní jsou tím třeba Holanďani, kteří by toto téma mohli vyučovat na vysoké škole. Zvědavé nakukování turistů přes plot nevnímají vůbec zle a máte-li štěstí, může se stát, že vás pozvou i dál do zahrady .-)

1099385_1da46508photo-1437751695201-298be97a82a8cottage-garden-vintage-colors

Ale i u nás stále větší skupině majitelů zahrad není lhostejné, jak část zahrady, kterou má možnost kolemjdoucí vidět z cesty či chodníku, okolím vnímána a je tak vidět čím dál častěji snaha majitelů zahrádek vylepšovat vzhled nejen před svým domem, ale často i přilehlá veřejná prostranství před branami svých zahrad.
4484526_8fb16eb1Majitelé tak často osazují i zanedbané nebo nepříliš esteticky zdařilé menší veřejné plochy přiléhající k jejich zahradě okrasnými rostlinami. Nenáročná a velmi pěkná bývá výsadba z řady trvalek či půdopokryvných keřů. Nutno dodat, že v zájmu předcházení případným budoucím sporům v našich podmínkách prospěje předchozí domluva s obcí či městem .-)

5. Zapojení trvalek

Na trvalky se v dnešních „moderních“ výsadbách realizovaných u novostaveb často zapomíná, možná díky stále častému požadavku klientů na stálezelené a tzv. bezúdržbové zahrady. Ovšem ona ani v tomto případě není ta bezúdržbovost stálezelených zahrad tak jistá… stačí si vzpomenout na loňské velmi suché léto, kdy v řadě těchto zahrad padaly i vzrostlé jehličnany jeden za druhým jako hrušky. Tam, kde se listnáč znovu zregeneruje, jehličnan často nadobro odchází a je po stálezelené parádě.sun-brews-1524282_960_720

Trvalky mají v tradiční zahradní výsadbě nezastupitelnou roli – jak co do produkce barev, tvarů, vůní, tak co do schopnosti díky výše uvedenému neustále proměňovat zahradu a něčím nás překvapovat. Současně vytváří vítaný podrost pod keře a stromy a je-li dobře zapojen (tedy neexistují tzv. hluchá místa) funkčně zastupuje zcela přirozeným způsobem mulč bez nutnosti dalších investic do budoucna spojených s nutností jeho doplňování.

A co Vaše předzahrádky? Budu ráda, když mi napíšete a pošlete obrázek té své.


Anna Javorková

Anna Javorková

Miluji zahrady, které hýbou všemi lidskými smysly. Snažím se vysvětlit svým klientům její přednosti a probudit v nich upřímný zájem o svou zahradu, od prvních čar na papíře, přes realizaci výsadby, po péči o vzrostlé rostliny. Jen tak lze vybudovat krásnou zahradu, ve které budou šťastni a spokojeni.
Anna Javorková

Latest posts by Anna Javorková (see all)

Share This:

2 Responses to "Předzahrádka…"

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *