S ČÍM VÁM MOHU POMOCI?

 „Chceš-li být šťasten celý život, věnuj se své zahradě.“          Neznámý autor

Ing. Anna Javorková

Návrhy zahrad, zahradní koučink a poradenství 

 

Zpracuji Vám na míru návrh zahrady, ale budu Vám rovněž učitelem, rádcem či oponentem, se kterým posunete své zahradní nápady, vize, představy do uskutečnitelné podoby a vlastníma rukama tak zrealizujete  třeba svůj první květinový záhon, předzahrádku, zahrádku u chaty či celou zahradu.

 

 

Návrhy zahrad

Snažím se navrhnout podobu zahrady pro konkrétní lidi a jejich rodiny, se kterými spolupracuji. Proto se nejraději soustředím na zpracování návrhů zahrad u rodinných domů, i když se ráda tu a tam pustím i do zvelebování veřejných prostranství menších vísek.

Při řešení zahradního prostoru se v návrzích snažím maximálně zohlednit přání a představy klienta. Například tím, že do výsledné podoby zahrady zapojuji rostliny, které máte rádi, obdivujete ve svém okolí či jim jinak projevujete svou náklonnost, vždy však s ohledem na dodržení sadovnických zásad (viz dále) a s důrazem na to, aby byla zahrada celoročně zajímavá a v každém ročním období přinášela něco pro potěchu Vašeho oka,  ale rovněž chuťových pohárků, čichu a dalších smyslů.

Toužíte-li tak po stálezelené zahradě plné jehličnanů, nejste bohužel na správné adrese. Pokud však usilujete o proměnlivou zahradu plnou květů, listnatých keřů a stromů, přitažlivou nejen pro člověka, ale i užitečný hmyz a motýly či ptáky, slibuji Vám, že nezapomenu ani na přiměřené množství jehličnanů a dalších stálezelených rostlin, které do celoročně zajímavé zahrady bezpochyby také patří 🙂 A mohu Vás ubezpečit, že ani péče o takovou zahradu nemusí představovat galeje, jak se mnozí příznivci tzv. bezúdržbových stálezelených zahrad domnívají.

Ale jak říká jedno staré české přísloví: „Bez práce nejsou koláče“. Nelze tedy očekávat, že se příroda postará úplně o všechno sama. Věřím však, že to minimum péče, kterou od Vás bude Vaše zahrada potřebovat, jí za ty dary, kterými Vás po řadu dalších let bude obšťastňovat, poskytnete rádi bez remcání a dost možná i mnohem více. Protože péče o zahradu je vysoce návyková záležitost (hovořím nejen z vlastní zkušenosti) 🙂

Každá rostlinka potřebuje k životu a zdárnému vývoji jiné podmínky. Velký důraz tak kladu nejen na výběr vhodných rostlin z hlediska estetického při volbě konkrétního kultivaru či odrůdy, ale i s ohledem na klimatické a půdní podmínky, účel a obyvatele zahrady (posezení a odpočinek, prvky pro děti, domácí zvířata), typ zahrady ve vztahu k stavbám na pozemku i k okolní zástavbě apod.

Pracuji nezávisle na firmě dodávající fyzickou realizaci zahrady, při navrhování tudíž nejsem omezena aktuální nabídkou rostlin, příp. materiálů a veškerá má snaha se tedy upírá pouze k co nejvěrnější realizaci Vašich představ a přání a vytvoření návrhu zahrady, která bude co nejlépe odpovídat Vašim požadavkům. Přesto se však snažím, aby byla maximální část zvoleného zahradního sortimentu dostupná i běžně v zahradnictvích. Blíže zde.

 

Zahradní poradenství a koučink při realizaci zahrad

Ani zpracováním návrhu zahrady však naše spolupráce nemusí skončit. Ba naopak. I když má řada v nás vnitřně zakořeněno, že s dobrým návrhem zahrady jsme vlastně vyhráli v loterii a teď už stačí „jen“ plán uvádět v život, nemusí to být vždy tak jednoduché. Dobře promyšlený plán zahrady je výborným odrazovým můstkem a ukazuje směr i cíl, ale často se člověk zabrzdí v tom „jak“, když přijde na samotnou realizaci.

Mnozí tuto situaci řeší oslovením zahradní firmy, která zajistí realizaci zahrady od A do Z a není na tom jistě nic špatného a závadného, i když se osobně domnívám, že tak k zahradě nikdy nezískáte takový vztah, jako když se na jejím zrodu podílíte sami.

Možná i vy patříte mezi lidi, jež sami rádi přiloží ruku k dílu, rádi rozšiřují své obzory a výsledku vybudovaného vlastníma rukama si pak o to více cení. Pokud Vám v tom ale brání neúspěšné dřívější pokusy vlastní či Vašich blízkých, nebo Vás brzdí pocit neznalosti problematiky či málo zkušeností, můžete být dosti demotivováni. Zejména v začátcích tak možná oceníte mou radu či vedení, tedy parťáka v podobě zahradního poradce a kouče.

Zahradního poradce a kouče tedy může využít kdokoli, kdo touží po krásné zahradě navržené přesně na míru jemu a jeho rodině, a přitom nechce předat celou odpovědnost za její tvorbu a údržbu profesionálům.

Pokud na takový úkol sami nestačíte a nevíte si rady s tím, jak založit záhon, jak a kde obstarat rostliny, jak pracovat správně se zpracovaným návrhem, jak upravit podobu starší zahrady, aby přinášela opět větší potěšení, jak se starat o vysazené rostliny atd…, obraťte se na mne a já Vám budu na Vaší cestě k vysněné zahradě rádcem, učitelem a pomocníkem. Získá tak nejen Vaše zahrada, ale i vy sami jako její majitelé. Blíže zde.

Chcete-li udělat někomu blízkému „kvetoucí radost“, obdarujte ho k narozeninám dárkovým poukazem KVETOUCÍ ZAHRADY. Lze jej použít na úhradu veškerých mých služeb v oblasti návrhů zahrad, zahradního poradenství a koučinku a vystavit na libovolnou částku dle domluvy.

Pokud Vás KVETOUCÍ ZAHRADA oslovila, staňte se jejími fanoušky i na Facebooku. Na oplátku budete první, kdo se dozví o všem zajímavém, co se v tom našem krásném zahradnickém kvetoucím světě děje 🙂

Chcete číst dál? Tady najdete moje články.