CENOVÉ PODMÍNKY PRO NÁVRHY ZAHRAD

Cenové podmínky – orientační ceník bude upřesněn na základě prvního šetření u klienta.

Cenu návrhu zahrady ovlivňuje zejména velikost pozemku a jeho členitost, nutnost začlenění stávající zeleně, ale rovněž kvalita Vámi dodaných podkladů.

Cena bude stanovena po první nezávazné konzultaci a prohlídce zahrady, případně po prostudování dodaných materiálů.

Zpracování návrhu zahrady

 • Zpracování návrhu pouze vybrané části zahrady (např. menší záhon, předzahrádka či velmi malá zahrádka do zhruba 400 m2) – 5 000 – 7 000 Kč v závislosti na velikosti osazované části zahrady, nutnosti zapracování stávající zeleně, členitosti terénu ap.).
 • Zpracování návrhu osázení menší zahrady (tj. zahrady o rozloze do zhruba 1 200 m2) bez větších omezení (nepříliš členitý terén, minimum stávající zeleně ap.) – 8 000 – 14 000 Kč.
 • Zpracování návrhu osázení velké zahrady (tj. zahrady  o rozloze nad 1 200 m2) bez větších omezení (nepříliš členitý terén, minimum stávající zeleně ap.) – od 15 000 Kč.

Příplatky

 • V případě návrhů s nutností zohlednit větší množství stávající zeleně počítejte vzhledem k větší časové náročnosti s mírným navýšením ceny (zpravidla o 10 – 20 %) oproti výše uvedeným cenám pro jednotlivé velikosti zahrad.
 • Výše uvedené částky se týkají zpracování půdorysného řešení návrhu – tedy ve 2D.  Máte-li zájem o 3D vizualizace, počítejte s částkou o 10 – 20 % vyšší.

Finální a neměnná cena, stejně jako přesná specifikace objemu a obsahu poskytovaných služeb, je vždy oboustranně odsouhlašena před zahájením přípravy návrhu zahrady. Vícepráce nad rámec dohodnutého objemu služeb budou účtovány navíc.

Celkový pohled z jihozápadní strany_ÚPRAVA3

Úprava terasa_3

Terasa 3_úprava

Pohled z jihozápadu_4

Pohled z jihovýchodu_2

Pohled ze severu - vstupní část zahrady_8

Pohled ze severu_hlavní část zahrady_2

Pohled od sevevýchodu4

Pohled předzahrádka shora2

Pohled záhon u garáže od vjezdu na pozemek

 • V případě návrhů komplikovanějších zahradních úprav (např. svahové a terénní úpravy, kde je nutno vypracovat také výškové profily či návrhy spádování, návrh odvodňovacích opatření, návrh realizace suchých zídek, zahradních jezírek, návrh dalších zahradních architektonických prvků ap.) je cena projektu vždy individuální.
 • V případě návrhů zpracovávaných “na dálku” jsou ceny shodné.

Konzultace na místě spojená s prohlídkou zahrady

 • Nezávazná konzultace na místě spojená s prohlídkou zahrady: 600 Kč/hod. + doprava v rámci okresu Frýdek-Místek 200 Kč (v ceně jsou pohonné hmoty a náhrada času na cestě).
 • Částka za dopravu je splatná na bankovní účet na základě zaslané zálohové faktury ještě před konáním schůzky (částky v hotovosti nepřijímám z důvodu nadměrné administrativní zátěže spojené s povinnosti EET mj. i u tržeb v hotovosti).
 • Na běžnou zahradu zpravidla stačí 2 hod.
 • V případě následného zpracování návrhu zahrady cenu za konzultaci odečtu od výsledné částky. V případě vzdálenějších zákazníků (tj. mimo okres Frýdek-Místek) je cena stanovena individuálně. 

Příplatky

 • V případě konzultace realizované během víkendu počítejte u hodinové sazby s přirážkou 50 % (neboť i mně je čas, který bych mohla strávit s blízkými, drahý).

Záloha

Obvyklá záloha po odsouhlasení dohodnuté výše odměny se pohybuje ve výši:

 • 40 % z celkové ceny návrhu zahrady a
 • je splatná před započetím prací na návrhu zahrady.

Proč se platí předem záloha?

 • aby se přihlásili jen skuteční zájemci o změnu ve své zahradě,
 • aby byla zajištěna úhrada alespoň části nákladů spojených s prací na zpracování návrhu projektu a kompenzována ztráta spojená s odřeknutím případného dalšího klienta z důvodu prací na dané zakázce v případě neseriózního jednání ze strany klienta.

Co za své peníze dostanete?

 • Návrh osázení zahrady ve 2D (případně i 3D) provedení.
 • Legenda (seznam použitých rostlin) k návrhu osázení zahrady s českými i latinskými názvy rostlin, vč. detailního popisu použitých rostlin, obrázku rostliny a bližších informací k jejich péči.
 • Pokud se rozhodnete realizovat výsadbu zahrady sami svépomocí, dostáváte navíc další užitečné informace spojené s přípravou záhonu, nákupem či výsadbou rostlin.
 • Máte-li potřebu, můžete rovněž využít mých služeb zahradního kouče např. v souvislosti s výsadbou (kontrola přípravy záhonu, rozložení rostlin na místo před výsadbou, ukázka správné výsadby, asistence při nákupu rostlin) či samotnou údržbou rostlin (u stávajících rostlin i nově vysazených).
 • Součástí standardního průběhu zakázky je realizace jedné úvodní schůzky + jedné až dvou následujících schůzek (dle rozsahu projektu), při kterých je zajištěna potřebná fotodokumentace, zaměřena zahrada, prezentován a předán návrh projektu.

 


Share This: