CESTA K TVORBĚ NÁVRHU ZAHRADY

1. Úvodní komunikace

Před samotným zpracováním návrhu mezi námi proběhne úvodní komunikace, která může mít charakter:

  • setkání přímo u vás, jste-li z okolí či
  • komunikace “na dálku” u vzdálenějších klientů.

Mým hlavním cílem bude v této fázi získat maximum informací o řešeném místě a vašich představách a potřebách spojených se zahradou.

Podstatnou součástí této fáze bude získání či předání (při setkání u vás) či zaslání podkladových materiálů, zejména půjde o tyto informace:
  • rozměry a tvar zahrady (v případě existence digitálního katastru parcely převádím automaticky ZDARMA přesné hranice parcely do projektu),
  • informace o přípojkách, nadzemních a podzemních stavbách či dalších možných omezeních (omezení vyplývající z požadavků stavebního aj. úřadů uvedených ve stavebním povolení ap., zvířata, plánované budoucí záměry stavebního rázu ap.),
  • zaměření významných prvků v zahradě, které musím v návrhu zohlednit (např. zahradní posezení, pergola, dětské hřiště, bazén),
  • zaměření a určení stávajících dřevin a trvalek, pokud v zahradě jsou,
  • pořízení fotodokumentace a zpravidla i videozáznamu z návštěvy vaší zahrady.

Součástí tohoto kroku (zpravidla po tom, co se seznámím se všemi podklady) je taky předložení návrhu ceny za zpracování projektu zahrady a po vašem odsouhlasení úhrada stanovené zálohy.

Po odsouhlasení ceny a rozsahu prací, předání podkladových materiálů, provedeném měření a fotografování zahrady a zaplacení zálohy si vezmu potřebný čas pro zpracování návrhu zahrady (zpravidla 2 – 8 týdnů podle momentální vytíženosti a rozsahu a náročnosti řešeného návrhu) a budu snažit překvapit dobrým nápadem.

2. Zpracování celkového konceptu zahrady

V této fázi zpracuji a zašlu v elektronické podobě návrh celkové situace – tedy návrh členění zahrady se zohledněním stávajících či budoucích zahradních prvků.

Díky němu budete mít jasnější představu o tom, ve kterých místech se projdete po trávníku a kde se budou rozprostírat záhony, kde jednou vyroste solitérní strom či kde bude umístěn kompostér nebo jak bude řešen svahovitý terén, zda a kudy povedou zahradní cestičky a kde vznikne prostor pro pěstování bylinek, rajčat, ovocné zahrady…

Zkrátka si uděláte hrubou představu o tom, jak vaše zahrada bude v budoucnu vypadat.

3. Zpracování návrhu osázení zahrady

Po odsouhlasení návrhu celkové situace do něj začnu „sázet“ konkrétní rostliny. Výsledkem bude konkrétní návrh osázení navržených záhonů ve 2D, případně i 3D grafice (tj. vč. náhledů navržené zahrady v prostoru), který vám zašlu v elektronické podobě.

Po vašem seznámení se s návrhem zahrady jej zfinalizuji, případně na základě vaší zpětné vazby upravím vše potřebné. K odsouhlasenému návrhu připravím a zašlu v elektronické podobě také podrobnou legendu se stručnou charakteristikou jednotlivých rostlin a  doporučeními k péči a souhrnnou zprávu s doporučeními k přípravě záhonů, nákupu rostlin, práci s návrhem, výsadbě ad.