Jak odhadnout pH půdy bez složitých testů či indikátorových papírků?

Proč by mě mělo pH půdy zajímat?

pH půdy je vedle struktury půdy, hydrologických, světelných či klimatických podmínek jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících to, jak budou vysazené rostliny v budoucnu prosperovat na daném místě.

Jednoduše řečeno nám hodnota pH říká něco o chemické reakci půdy. Zda a v jaké míře je kyselá či zásaditá, nebo neutrální. Vypovídá o tom, kolik vápníku se nachází v půdě.

Pokračovat ve čtení „Jak odhadnout pH půdy bez složitých testů či indikátorových papírků?“