Nač se v předzahrádce zaměřit, aby byla vizitkou v tom nejlepším slova smyslu?

Říká se, že k tomu, aby si na vás někdo udělal první dojem, stačí mu pouhých 10 sekund! A ani u předzahrádek to nebude o mnoho déle. 

Předzahrádka je tak pomyslnou vstupní bránou do vaší zahrady, ale i domu.
Je zhmotněnou vizitkou celé vaší zahrady.

  • Dává tušit, co od zahrady může vaše návštěva očekávat, na co se může těšit,
  • vypovídá návštěvníku i náhodnému kolemjdoucímu i něco o vás jako majitelích, o tom, jací jste,
  • vzhled předzahrádek u jednotlivých domů ovlivňuje celkový dojem z celé ulice, protože nejsou-li uzavřeny nepropustnou zdí z betonu, stávající se neoficiální součástí veřejné zeleně,
  • je to to první, co uvidíte pokaždé, když ráno odjíždíte do práce a odpoledne, když se vracíte zpátky domů, hezky upravená předzahrádka vás může příjemně vyprovodit nebo přivítat a navodit příjemnější atmosféru a náladu,
  • často vám taky pomůže vytvořit trochu soukromí a odclonit některé nežádoucí výhledy do a z domu.

Na co se při budování nebo rekonstrukci předzahrádky zaměřit, pokud má být vizitkou v tom nejlepším slova smyslu?

TIP 1: PLOCHU URČENOU K OSÁZENÍ VOLTE ÚMĚRNĚ VELIKOSTI DOMU.

Plocha určená k osázení by měla odpovídat úměrně velikosti domu, který obklopuje.

Jedním malým pidizáhonkem u dvougenerační prvorepublikové vilky tak velkou díru do světa neuděláte 🙂 

Nebojte se do trávníku, jehož údržba vás stojí mnoho času, energie i peněz, trochu „říznout“. Nebudete litovat! .-)

Doporučuje se, aby hloubka záhonů představovala alespoň polovinu šířky domu. Díky tomu dosáhnete lépe dojmu, že je dům skutečně součástí zahrady a neční nepřirozeně do prostoru.

Pokud zdi vašeho domu odděluje od přední hranice pozemku jen pár metrů, nezavrhujte ani celoplošné osázení předzahrádky bez trávníku. Osázenou předzahrádkou se pak může linout jako nitka jen malá pěšina ze šlapáků. Je to praktické a velmi působivé.

TIP 1I: PRACUJTE S VÝŠKAMI!

Pokud vám to prostor umožní, nezapomínejte i na vyšší keře a stromy. 

Pomohou vám opticky vybalancovat velkou masu domu před vámi a současně vytvoří v horkých letních dnech příjemnější klima v zahradě i uvnitř domu.

Sáhnout můžete i po popínavých dřevinách přichycených k opoře .-)

TIP II1: OPAKUJTE!

Opakováním stejných druhů rostlin v předzahrádce na různých místech snáze vytvoříte rovnováhu a vyhnete se příliš velké roztříštěnosti výsadby jako celku. 

Pokud jde o šíři sortimentu, držte se známého „méně je někdy více“.

Trvalky vysazujte ve skupinách po minimálně 3, ale lépe 5 a více kusech a současně je zopakujte  v předzahrádce na různých místech několikrát.

Podobně, i když v menším měřítku, by to mělo platit i u keřů nebo stromů.

TIP 1V: USILUJTE O CELOROČNÍ ZAJÍMAVOST.

Předzahrádku neminete v žádném ročním období, proto by měla být zajímavá od jara do zimy.

Soustřeďte se tak na rostliny, které dlouho kvetou, mají zajímavý habitus, hezkou borku (např. vilíny, břízy, některé druhy javorů, dříny nebo svídy). Své čestné místo si v předzahrádce najdou (v přiměřeném množství a v kombinaci s listnatými dřevinami a trvalkami) i stálezelené dřeviny.

Vzhledem k tomu, že chcete vytvořit celoročně pěknou zahradu, pamatujte i na rostliny, jejichž suché listy nebo květenství a plody vypadají v zimě zajímavě. Typickými příklady mohou být hortenzie, astry, okrasné trávy, třapatka a echinacea nebo třeba okrasná jabloň s drobnými plody, které zdobí zahradu i pozdě na podzim nebo v zimě.

Atmosféru předzahrádky můžete dále dotvořit umístěním pěkných zahradních prvků – od pěkné lavice u domu, přes zahradní oblouk až po hezké zápichy mezi květinami nebo zahradní keramiku nebo hezkou zahradní plastiku.

Stejně jako u rostlin ale i tady platí vybírat s rozvahou.

TIP V: NEZAPOMÍNEJTE NA TRVALKY!

Na trvalky se v dnešních „moderních“ výsadbách realizovaných u mnohých novostaveb často zapomíná.

Možná je to díky stále častému požadavku klientů na stálezelené a tzv. bezúdržbové zahrady. Ovšem ona ani v tomto případě není ta bezúdržbovost stálezelených zahrad tak jistá…

Trvalky mají v tradiční zahradní výsadbě nezastupitelnou roli – jak co do produkce barev, tvarů, vůní, tak co do schopnosti díky výše uvedenému neustále proměňovat zahradu a něčím vás překvapovat.

Současně vytváří vítaný podrost pod keře a stromy a je-li dobře zapojen (tedy neexistují tzv. hluchá místa), funkčně zastupuje zcela přirozeným způsobem mulč bez nutnosti dalších investic do budoucna spojených s nutností jeho doplňování.

Dejte tak i ve své předzahrádky prostor těm největším pracantům z říše rostlin, které si jen v zahradě dovedete představit 🙂

Při výběru trvalek upřednostněte (s přihlédnutím k místním podmínkám) ty, které pokvetou co nejdéle (např. krásnoočko přeslenité, kokarda osinatá, svíčkovec).

A u těch ostatních s kratší dobou kvetení vybírejte tak, aby jako celek kvetly po celou sezónu, popřípadě remontovaly, tj. opakovaly kvetení (např. tedy jarní cibuloviny pro časné jaro, později kakosty, šalvěj hajní, rozrazil, v létě echinacea či rudbeckie, kopretiny, třezalka kalíškatá, denivky, později v létě záplevák, nebo na podzim , rozchodníkovce, astry a chryzantémy…).

TIP VI: POHRAJTE SI TROCHU S TVAREM VSTUPNÍHO CHODNÍČKU A PŘÍJEZDOVÉ CESTY

Nemusíte se vždycky upínat jen na pravoúhlé tvary. Zakřivením chodníku nebo příjezdové cesty změkčíte linie a vzbudíte větší zájem návštěvníka.

Obecně táhlé oblouky (ne desetkrát zalomené kličky podobné těm, které známe z „hřbetu“ zmijí!) pomáhají v kombinaci s vhodným osázením záhonů v zahradě vytvářet tolik žádaná zákoutí a s nimi vnášet do zahrady tajemství a touhu objevovat.

V předzahrádce pak může být zakřivený tvar chodníku vítaným prvkem ozvláštňujícím vstupní část zahrady.

Obloukovou linii chodníku můžete ještě zdůraznit i vysazenými nižšími rostlinami, ať už trvalkami nebo keříky (např. japonskými tavolníky a dřišťály jako na obrázku).

TIP VII: VNÍMEJTE SVOU PŘEDZAHRÁDKU JAKO SOUČÁST VEŘEJNÉ ZELENĚ.

Zásadu, že je předzahrádka nedílnou součástí veřejné zeleně, znají a dodržují velmi úzkostlivě zejména zahraniční majitelé zahrad a zahrádek. Pověstní jsou tím třeba Holanďané, kteří by toto téma mohli vyučovat na vysoké škole 🙂

Zvědavé nakukování turistů přes plot nevnímají vůbec zle a máte-li štěstí, může se stát, že vás pozvou i dál do zahrady .-)

Ale i u nás stále větší skupině majitelů zahrad není lhostejné, jak část zahrady, kterou má možnost kolemjdoucí vidět z cesty nebo chodníku, okolím vnímána.

Čím dál častěji je tak vidět snaha majitelů zahrádek vylepšovat vzhled nejen před svým domem, ale často i přilehlá veřejná prostranství před branami svých zahrad.

Sledovat tak můžete i zvelebování dříve zanedbaných nebo nepříliš esteticky zdařilých menších veřejných ploch přiléhajících k zahradám aktivních majitelů. 

Chcete-li nenáročnou a pěknou výsadbu, určitě nesáhnete vedle, když budete vybírat z řady trvalek nebo půdopokryvných kvetoucích keřů.

Nutno dodat, že v zájmu předcházení případným budoucím sporům v našich podmínkách prospěje předchozí domluva s obcí či městem .-)

A co Vaše předzahrádky?
Těší vás, když jimi každý den procházíte nebo do nich pohlédnete z okna?
Nebo s nimi zatím trochu "bojujete", protože jste nevěděli, kde vlastně začít? Snad vám tento příspěvek pomůže pohnout se trochu z místa .-)
Budu ráda, když mi napíšete a pošlete obrázek té své.

Share on facebook
Share on google
Share on pinterest

Mohlo by vás taky zajímat: