CENOVÉ PODMÍNKY PRO NÁVRHY ZAHRAD

Cenové podmínky – orientační ceník upřesním na základě prvního šetření u vás.

Cenu návrhu zahrady ovlivňuje zejména velikost pozemku a jeho členitost, nutnost začlenění stávající zeleně, ale rovněž kvalita vámi dodaných podkladů.

Cena stanovím po první nezávazné konzultaci – prohlídce zahrady a prostudování dodaných materiálů.

Zpracování návrhu zahrady

 • Zpracování návrhu pouze vybrané části zahrady (např. menší záhon, předzahrádka či velmi malá zahrádka do zhruba 400 m2) – 12 000 – 14 000 Kč v závislosti na velikosti osazované části zahrady, nutnosti zapracování stávající zeleně, členitosti terénu ap.).
 • Zpracování návrhu osázení menší zahrady (tj. zahrady o rozloze od 400 mdo zhruba 1 200 m2) bez větších omezení (nepříliš členitý terén, minimum stávající zeleně ap.) – 15 000 – 20 000 Kč.
 • Zpracování návrhu osázení velké zahrady (tj. zahrady o rozloze od 1 200 mdo 2 000 m2) bez větších omezení (nepříliš členitý terén, minimum stávající zeleně ap.) – od 21 000 – 31 000 Kč.
 • Zpracování návrhu osázení zahrad o rozloze nad 2000 m2  – individuální cena dle velikosti řešené plochy, členitosti terénu a plánovaného využití prostoru zahrady.

Příplatky

 • V případě návrhů, u nichž budu muset zohlednit větší množství stávající zeleně, počítejte vzhledem k větší časové náročnosti s mírným navýšením ceny (zpravidla o 5 – 15 %) oproti výše uvedeným cenám pro jednotlivé velikosti zahrad.
 • Výše uvedené částky se týkají zpracování půdorysného řešení návrhu – tedy ve 2D.  Máte-li zájem o 3D vizualizace, počítejte u náhledů zahrady v 3D s částkou o 5 – 15 % vyšší, resp. u náhledů zahrady a zpracované videoprocházky navrženou zahradou s částkou o 20 – 30 % vyšší.

Finální cena, stejně jako přesná specifikace objemu a obsahu poskytovaných služeb, je vždy oboustranně odsouhlasena před zahájením přípravy návrhu zahrady. Vícepráce nad rámec dohodnutého objemu služeb účtuji navíc.

Celkový pohled z jihozápadní strany_ÚPRAVA3

Úprava terasa_3

Terasa 3_úprava

Pohled z jihozápadu_4

Pohled z jihovýchodu_2

Pohled ze severu - vstupní část zahrady_8

Pohled ze severu_hlavní část zahrady_2

Pohled od sevevýchodu4

Pohled předzahrádka shora2

Pohled záhon u garáže od vjezdu na pozemek

 • V případě návrhů komplikovanějších zahradních úprav (např. svahové a terénní úpravy, kde musím vypracovat také výškové profily či návrhy spádování, návrh odvodňovacích opatření, návrh realizace suchých zídek, zahradních jezírek, návrh dalších zahradních architektonických prvků ap.) je cena projektu vždy individuální.
 • V případě návrhů zpracovávaných “na dálku” jsou ceny shodné.

Konzultace na místě spojená s prohlídkou zahrady

 • Nezávazná konzultace na místě spojená s prohlídkou zahrady: 700 Kč/hod. + cestovné v rámci okresu Frýdek-Místek 200 Kč, v rámci okresu Frýdek-Místek – Třinecko a Jablunkovsko 250 Kč (v ceně jsou pohonné hmoty a náhrada času na cestě). V případě vzdálenějších zákazníků (tj. mimo okres Frýdek-Místek) počítejte s příplatkem 6,50 Kč/km (mimo okres Frýdek-Místek).
 • Částka za cestovné je splatná na bankovní účet na základě zaslané zálohové faktury ještě před konáním schůzky (částky v hotovosti nepřijímám).
 • Na běžnou zahradu zpravidla stačí 2 hod.
 • V případě následného zpracování návrhu zahrady cenu za konzultaci automaticky odečtu od výsledné částky. 

Příplatky

 • V případě konzultace realizované během víkendu počítejte u hodinové sazby s přirážkou 50 % (neboť i mně je čas, který bych mohla strávit se svými blízkými, drahý).

Záloha

Obvyklá záloha po odsouhlasení dohodnuté výše odměny se pohybuje ve výši:

 • 40 % z celkové ceny návrhu zahrady a
 • je splatná před započetím prací na návrhu zahrady,
 • po zahájení prací na projektu (rozpracování celkového konceptu zahrady) je nevratná.

 

 • Úhradou zálohy na zpracování návrhu zahrady odběratel souhlasí s termíny zpracování návrhu zahrady
  v zaslané cenové nabídce. Dodavatel se zavazuje nejpozději k poslednímu dni termínu pro zpracování návrhu zahrady zpracovat výstupy uvedené v cenové nabídce.

  Odběratel souhlasí s termínem pro zaslání zpětné vazby k celkovému konceptu a následně k detailnímu osazovacímu plánu nejpozději do 2 týdnů od zaslání celkového konceptu a do 2 týdnů od zaslání detailního osazovacího plánu.

  Pokud k nim dodavatel v těchto lhůtách neobdrží od odběratele zpětnou vazbu, a to ani do 1 týdne od zaslání e-mailové výzvy odběrateli po uplynulé lhůtě, bude považován celkový koncept/detailní osazovací plán jako odběratelem odsouhlasený.

 

Proč se platí předem záloha?

 • aby se přihlásili jen skuteční zájemci o změnu ve své zahradě,
 • aby byla zajištěna úhrada alespoň části nákladů spojených s prací na zpracování návrhu projektu a kompenzována ztráta spojená s odřeknutím případného dalšího klienta z důvodu prací na dané zakázce v případě neseriózního jednání ze strany klienta.

Co za své peníze dostanete?

 • Návrh osázení zahrady ve 2D (případně i 3D) provedení.
 • Legenda (seznam použitých rostlin) k návrhu osázení zahrady s českými i latinskými názvy rostlin, vč. detailního popisu použitých rostlin, obrázku rostliny a bližších informací k jejich péči.
 • Obzvlášť když se rozhodnete realizovat výsadbu zahrady sami svépomocí, oceníte další užitečné informace spojené s přípravou záhonu, nákupem či výsadbou rostlin, které dostáváte formou souhrnné zprávy .
 • Součástí standardního průběhu zakázky (s výjimkou zakázek řešených „na dálku“) je realizace jedné úvodní schůzky, při které je zajištěna potřebná fotodokumentace, zaměřena zahrada a získány další informace a podklady ke zpracování návrhu.
 • Pokud si to charakter a rozsah projektu vyžádá, jsou součástí ceny ještě další jedna až dvě následující schůzky, které slouží ke konzultaci návrhu a jeho prezentaci.

Máte-li potřebu, můžete rovněž využít mých služeb zahradního kouče např. v souvislosti s výsadbou (kontrola přípravy záhonu, rozložení rostlin na místo před výsadbou, ukázka správné výsadby, asistence při nákupu rostlin) či samotnou údržbou rostlin (u stávajících rostlin i nově vysazených).